Στρογγυλεμένο ορθογώνιο: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ
Στρογγυλεμένο ορθογώνιο: ΕΙΣΟΔΟΣ

Επιτέλους, ένα πραγματικό ΘΕΑΤΡΙΚΟ Καλλιτεχνικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ στην Καβάλα, με στόχο τη θεατρική και καλλιτεχνική εκπαίδευση και παιδεία.

Το θέατρο είναι μια συλλογική δραστηριότητα που βοηθά τον άνθρωπο, κυρίως τα παιδιά, να μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά, να συνεργάζονται, να αυτοσυγκεντρώνονται, να οξύνουν την παρατηρητικότητά τους, να γίνονται κοινωνικά άτομα, να ενισχύουν, να εμπλουτίζουν, να ολοκληρώνουν την προσωπικότητά τους και να χρησιμοποιούν την ενεργητικότητά τους δημιουργικά.

Μέσα από τα μαθήματα θεάτρου όπως, την υποκριτική, το θεατρικό και μουσικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό, την ορθοφωνία, τη φωνητική  και το θεατρικό τραγούδι, την κινησιολογία, κλπ., παιδιά και ενήλικες, μαθαίνουν να επικοινωνούν, να ανακαλύπτουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες, να καλλιεργούν την ευαισθησία και φαντασία τους, να χειρίζονται ορθά το λόγο, να εκφράζονται σωστά και να αποκτούν μεταδοτικότητα της σκέψης και των συναισθημάτων τους.

Αυτή η επικοινωνία με τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, δημιουργεί πολίτες με ξεχωριστή συμπεριφορά, άποψη, αυτοπεποίθηση, με ανεβασμένο πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο, μέλη μιας  πολιτισμένης κοινωνίας.

 

 

Θεατρικές Παραγωγές

Πολιτιστικό Κέντρο

Θεατρικό καλλιτεχνικό Εργαστήρι

 
image002mountains2