ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΒΕΝΙΑ ΠΟΥΛΗ - ΧΟΡΟΣ

ΝΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙΔΟΥ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΒΑΣΩ ΖΗΣΟΥ - ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ